We embrace sustainability our commitment to a greener future.

Vlieg met een zuiver geweten: onze toewijding aan duurzaamheid

Ervaar de sensatie van vliegen terwijl we onze impact op het milieu minimaliseren

De luchtvaart is een essentieel onderdeel van de moderne samenleving en verbindt mensen en culturen uit alle hoeken van de wereld. De industrie heeft echter ook een grote impact op het milieu. Bij de verbranding van fossiele brandstoffen door vliegtuigen komen broeikasgassen vrij, waaronder kooldioxide (CO2), die kunnen bijdragen aan klimaatverandering.

Bij Fly Over The World zetten we ons in om de impact van onze activiteiten op het milieu tot een minimum te beperken. We begrijpen het belang van duurzame praktijken en geven prioriteit aan operators die deze visie delen. We selecteren onze partners zorgvuldig op basis van hun inzet voor het verminderen van emissies, het investeren in nieuwe technologieën en het verhogen van de energie-efficiëntie.

Ook zetten we een extra stap om de CO2-uitstoot van al onze vluchten te compenseren. We werken samen met een toonaangevende aanbieder van CO2-compensatie, die wereldwijd investeert in projecten voor hernieuwbare energie. Deze projecten, zoals windparken en zonne-energiecentrales, compenseren niet alleen de uitstoot van onze vluchten, maar dragen ook bij aan de wereldwijde inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan.

Onze klanten kunnen er zeker van zijn dat wanneer ze een vlucht bij ons boeken, ze niet alleen de kick ervaren van het zien van een stad van bovenaf, maar ook bijdragen aan een duurzame toekomst. We zijn voortdurend op zoek naar manieren om onze milieuprestaties te verbeteren en zetten ons in om onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

Daarnaast moedigen we onze klanten ook aan om rekening te houden met de milieu-impact van hun reizen en om hun uitstoot waar mogelijk te compenseren. Samen kunnen we een verschil maken en ervoor zorgen dat toekomstige generaties kunnen genieten van dezelfde unieke en opwindende ervaringen die we vandaag bieden.

Fly Over The World zet zich in voor duurzame praktijken en het compenseren van alle CO2-emissies voor alle vluchten. Wij zijn van mening dat we onze impact op het milieu kunnen verminderen en kunnen bijdragen aan een groenere toekomst door voorrang te geven aan operators met duurzame praktijken en te investeren in projecten voor hernieuwbare energie.

Luchtvaart is een essentieel onderdeel van de moderne samenleving en verbindt mensen en culturen uit alle hoeken van de wereld. De industrie heeft echter ook een grote impact op het milieu. Bij de verbranding van fossiele brandstoffen door vliegtuigen komen broeikasgassen vrij, waaronder koolstofdioxide (CO2), die bijdragen aan de klimaatverandering.